Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Заповідне урочище «Папики»

Заповідне урочище «Папики»

«Папики» – заповідне урочище площею 606,0 га у межах ДП «Цуманське ЛГ», Мощаницького л-ва, кв. 27–36, утворене за розпорядженням представника Президента України у Волинській області від 26.05.1992, № 132 для охорони лісового масиву дубово-соснових насаджень віком близько 100 років. Збереглися ділянки старих природного походження грабово-дубових лісів та сосново-дубових із переважанням дуба черешчатого  Quercus robur, із значною домішкою черешні  Prunus avium у деревостанах, у трав’яному покриві яких переважають чорниця звичайна Vaccinium myrtillus, конвалія травнева Convalaria majalis, зірочник лісовий Stellaria holostea. Трапляються кадило сарматське Melittis sarmatica, наперстянка великоквіткова Digitalis grandiflora, анемона дібровна Anemone nemorosa та інші. У лісовому масиві протікає річка – притока р. Сичівки, заплава якої сформована трав’янистими і болотистими луками. Домінантними видами тут є осока гостроподібна Carex acutiformis, очерет Phragmites australis, окремі куртини утворюють комиш лісовий Scirpus sylvaticus, плакун верболистий Lythrum salicaria, росте валеріана лікарська Valeriana officinalis, гірчак зміїний Persicaria bistorta. Серед видового різноманіття урочища виявлено три види рідкісних червонокнижних рослин: лілію лісову Lilium martagon, гніздівку звичайну Neottia nidus-avis, любку зеленоквіткову Platanthera chlorantha. Постійними мешканцями заповідного урочища є сарна європейська Capreolus capreolus, лисиця руда Vulpes vulpes, куниця лісова Martes martes, заєць сірий Lepus europаеus, вивірка звичайна Sciurus vulgaris, їжак білочеревий Erinaceus roumanicus, кріт європейський Talpa europaea, борсук європейський Meles meles, деякі види кажанів і гризунів. Багата орнітофауна: синиця біла Parus cyanus, зяблик Fringilla coelebs, вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita, дрізд чорний Turdus merula, повзик Sitta europaea, костогриз Coccothraustes coccothraustes, дятел середній Dendrocopos medius, вивільга Oriolus oriolus, гаїчка болотяна Poecile palustris і інші види. Серед плазунів трапляються вуж звичайний Natrix natrix, черепаха болотяна Emys orbicularis, із земноводних найпоширеніша райка (жаба деревна) Hyla arborea. Серед багатьох видів ентомофауни урочища виявлено два, занесених у ЧКУ: бабка красуня-діва Calopteryx virgo, метелик стрічкарка малинова Catocala sponsa.