Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Заповідне урочище «Діброва–1»

Заповідне урочище «Діброва–1»

«Діброва–1» – заповідне урочище площею 65,0 га у межах ДП «Ківерцівське ЛГ», Ківецівського л-ва, кв. 140, 141, 151, утворене згідно з рішенням Волинської обласної ради від 16.12.2003, № 9/12 для охорони високобонітетних сосново-дубових лісів чорницевих та різнотравних із домішкою берези повислої Betula pendula, граба звичайного Carpinus betulus, черешні Prunus avium віком близько 80 років, повнотою 0,6–0,7, де в густому трав’яно-чагарничковому ярусі ростуть бореальні види: чорниця звичайна Vaccinium myrtillus, щитники чоловічий Dryopteris filix-mas та шартський Hydrocotyle vulgaris, суниця лісова Fragania vesca, дзвоники круглолисті Campanula rotundifolia, ожика волосиста Luzula pilosa та ін.; і неморальні види: купина лікарська Polygonatum odoratum, перестріч гайовий Melampyrum nemorosuт, лікарські рослини, трапляються рідкісні види (ЧКУ): лілія лісова Lilium martagon, осока затінкова Carex umbrosa – реліктовий центральноєвропейський вид осок на східній межі ареалу, який росте в Центральній Європі, Середземномор’ї у світлих листяних та мішаних лісах, а в Україні зрідка трапляється на Закарпатті, у східному напрямку поширюється до Дніпра. В урочищі різноманітна ентомо- і орнітофауна. Найпоширенішими, типовими для мішаного лісу є: синиця велика Parus major, дрізд чорний Turdus merula, вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita, зяблик Fringilla coelebs, повзик Sitta europaea, костогриз Coccothraustes coccothraustes, дрізд співочий Turdus philomelos, кропив’янка чорноголова Sylvia atricapilla, вивільга Oriolus oriolus, сойка Garrulus glandarius, дятел великий строкатий Dendrocopos major.