Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Заповідне урочище «Цуманська пуща»

Заповідне урочище «Цуманська пуща»

«Цуманська пуща» – заповідне урочище площею 8930,6 га у межах ДП «Цуманське ЛГ», Берестянського л-ва, кв. 2, 4, 7, 12, 15–17, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 34–36, 43–46, 48, 54–57, Горинського л-ва, кв. 1–7; кв. 8, вид. 12, 13, 28–30, 39; кв. 9, 11, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 38, 39, 43–47, Партизанського л-ва, кв, 12–17, 19, 20, 21–24, 26–30, 34, 35, 39, 40, Холоневичівського л-ва, кв. 50, 55, 61, 64, 65, Цуманського л-ва, кв. 1, 3–7, 10–13, 15, 16, 18–20, утворене за рішенням обласної ради від 29.03.2005, № 19/27 (уточнена площа 21.06.2012, № 12/35; 31.07.2014, № 27/64) для збереження лісових дубово-соснових із домішкою берези повислої Betula pendula, осики Populus tremula, горобини звичайної Sorbus aucuparia та грабово-дубових, чорновільхових із домішкою Populus tremula, явора Acer pseudoplatanus, ясена звичайного Fraxinus excelsior у пониззях масиви із густим трав’яно-чагарничковим ярусом, де трапляються рідкісні види рослин (15 видів ЧКУ): плаун річний Lycopodium annotinum, лілія лісова Lilium martagon, цибуля ведмежа Allium ursinum, підсніжник білосніжний Galanthus nivalis та ін., мешкають типово лісові та рідкісні види тварин (занесені до ЧКУ, ЄЧС, ЧС МСОП, природоохоронних переліків міжнародних конвенцій і угод): лелека чорний Ciconia nigra, підорлик малий Aquila pomarina, пугач Bubo bubo та ін.