Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Заповідне урочище «Божетарня Культура»

Заповідне урочище «Божетарня Культура»

«Божетарня Культура» – заповідне урочище площею 329,0 га у межах ДП «Цуманське ЛГ», Мощаницького л-ва, кв. 72, вид. 1–6, 8, 9; кв. 73, 74, вид. 7–15, 19, 2; кв. 76–79, вид. 1–15, 17–19, утворене за розпорядженням представника Президента України у Волинській області від 26.05.1992, № 132 для охорони лісових високобонітетних насаджень сосни звичайної Pinus sylvestris, дуба черешчатого Quercus robur, ялини європейської Picea abies, липи серцелистої Tilia cordata, сформованих на пагорбах і у ярах.