Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Устилузький»

Загальнозоологічний заказник «Устилузький»

«Устилузький» – загальнозоологічний заказник площею 295,0 га, що входить до складу ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», Устилузького л-ва, кв. 2, 16, 19, вид. 1–13, 16–24, 28–35, 37–39; кв. 20, вид. 11, 20, утворений відповідно до розпорядження представника Президента України у Волинській області від 26.05.1992,  № 132. Охороняються водно-болотяні, лісо-чагарникові, лучні угіддя водоохоронної зони р. Західний Буг. Високобонітетні дубово-соснові насадження віком близько 75 років з домішкою берези повислої Betula pendula, ялини європейської Picea abies, осики звичайної Populus tremula та підліском із бузини чорної Sambucus nigra, глоду колючого Crataegus oxyacantha, ліщини європейської Corylus avellana, калини звичайної Viburnum opulus – середовище мешкання багатьох парнокопитних та хутрових видів тварин: сарни європейської Capreolus capreolus, кабана дикого Sus scrofa, лисиці рудої Vulpes vulpes, зайця-русака Lepus europaeus, куниці лісової Martes martes, оленя європейського Cervus elaphus. У заказнику багата орнітофауна – соколоподібні види птахів: канюк звичайний Buteo buteo, яструби великий Accipiter gentilis і малий A. nisus; горобцеподібні: плиска біла Motacilla alba, щеврик лісовий Anthus trivialis, сорокопуд-жулан Lanius collurio, кропив’янка чорноголова Sylvia atricapilla, дрозди чорний Turdus merula і співочий T. philomelos, вільшанка Erithacus rubecula, мухоловка строката Ficedula hypoleuca, синиці велика Parus major, блакитна P. caeruleus і чубата Lophophanes cristatus, гаїчка болотяна Poecile palustris, сойка Garrulus glandarius, крук Corvus corax, підкоришник звичайний Certhia familiaris, повзик Sitta europaea, волове очко Troglodytes troglodytes, зяблик Fringilla coelebs, зеленяк Carduelis chloris, вівсянка звичайна Emberiza citrinella та інші; дятлоподібні: дятли чорний Dryocopus martius, великий строкатий D. major і малий Picoides minor; деякі види совоподібних та куроподібних.