Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Туричанський»

Загальнозоологічний заказник «Туричанський»

«Туричанський» – загальнозоологічний заказник площею 660,0 га лежить у межах землекористування ДП «Турійське ЛГ», Турійського л-ва, кв. 25; кв. 26, вид. 1–65, 87–88; кв. 27; кв. 28, вид. 1–53, 63–66; кв. 29, вид. 1–16, 38–65; кв. 30, утворений за розпорядженням представника Президента України у Волинській області від 26.05.1992, № 132. Охороняються високобонітетні сосново-березові насадження з домішкою вільхи чорної Alnus glutinosa, осики звичайної Populus tremula, ялини європейської Picea abies, дуба черешчатого Quercus robur, у трав’яно-чагарничковому ярусі серед близько 400 видів рослин трапляються рідкісні види ЧКУ: лілія лісова Lilium martagon, плаун колючий Lycopodium annotinum, зозулині черевички справжні Cypripedium calceolus. Тут сформувались сприятливі умови для мешкання і розмноження кабана дикого Sus scrofa, сарни європейської Capreolus capreolus, лисиці рудої Vulpes vulpes, куниці лісової Martes martes, вивірки звичайної Sciurus vulgaris, зайця-русака Lepus europaeus, борсука лісового Meles meles, низки видів птахів: горобцеподібних Passeriformes – щеврика лісового Anthus trivialis, вівсянки звичайної Emberiza citrinella, зеленяка Carduelis chloris, синиці великої Parus major і блакитної P. caeruleus; дятлоподібних Piciformes: дятлів звичайного Dendrocopos major і малого Picoides minor та інших.