Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Тоболівський»

Загальнозоологічний заказник «Тоболівський»

«Тоболівський» – загальнозоологічний заказник площею 108,0 га, що належить до ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», Тоболівського л-ва, кв. 23, утворений за рішенням Волинської обласної ради народних депутатів від 31.10.1991, № 226. Охороняються різнобонітетні лісові насадження віком близько 100 років із сосни звичайної Pinus sylvestris і берези бородавчастої Betula pendula з домішкою вільхи чорної Alnus glutinosa, у нижньому ярусі яких домінують журавлина болотяна Vaccinium oxycoccos, чорниця миртолиста Vaccinium myrtillus, буяхи звичайні Vaccinium uliginosum, багно болотяне Ledum palustre, різні види осок Carex. Насадження оточують з усіх боків водяне плесо з чистою й прозорою водою – озеро Червищанське (Шині), у якому мешкають: короп звичайний Cyprinus carpio, карась сріблястий Carassius gibelio, щука звичайна Esox lucius, окунь звичайний Perca fluviatilis, лин Tinca tinca. Сосново-березові ліси – природне середовище для мешкання й розмноження сарни європейської Capreolus capreolus, зайця-русака Lepus europaeus, вивірки звичайної Sciurus vulgaris, лисиці рудої Vulpes vulpes та інших видів поліської фауни. У цих лісах трапляються рідкісні види, які охороняються багатьма природоохоронними переліками: лелека чорний Ciconia nigra (ЧКУ, статус – рідкісний; конвенціями CITES, Бернською, Боннською, Угодою AEWA), пугач Bubo bubo (ЧКУ, статус – рідкісний; додатками 2 CITES, Бернською конвенцією), тетерук Lyrurus tetrix (ЧКУ, статус – зникаючий; додатком 3 Бернської конвенції), орябок Tetrastes bonasia (ЧКУ, статус – вразливий; додатком 3 Бернської конвенції). Ці види різко зменшують свою чисельність через антропогенні зміни середовищ існування, лісогосподарську діяльність, полювання, браконьєрство, чинник неспокою, інфекційні хвороби.