Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Тельчівський»

Загальнозоологічний заказник «Тельчівський»

«Тельчівський» – загальнозоологічний заказник площею 453,0 га  лежить у межах землекористування ДП «Колківське ЛГ», Тельчівського л-ва, кв. 11, 14, 15, утворений за розпорядження обласної ради від 03.03.1993, № 18-р (реорганізований 18.08.2000, № 13/6). Охороняється заболочений масив низькобонітетних насаджень із сосни звичайної Pinus sylvestris 2–5 бонітету, віком від 60 до 110 років, у нижньому ярусі якого росте вільха чорна Alnus glutinosa, трапляється береза бородавчаста Betula pendula. Густий різноманітний підлісок формується із ліщини європейської Corylus avellana, крушини ламкої Frangula alnus, бузини чорної Sambucus nigra, бруслини бородавчастої Euonymus verrucosa, горобини звичайної Sorbus aucuparia, малини звичайної Rubus idaeus, а трав’яно-чагарничковий – із вербозілля звичайного Lysimachia vulgaris, багна болотяного Ledum palustre, ситника розлогого Juncus effuses, незабудки болотяної Myosotis scorpioides, безщитника жіночого Athyrium filix-femina, щитника чоловічого Dryopteris filix-mas, орляка звичайного Pteridium aquilinum, клімація деревовидного Climacium dendroides, брусниці звичайної Vaccinium vitis-idaea, чорниці миртолистої Vaccinium myrtillus, журавлини болотяної Vaccinium oxycoccos, лохини Vaccinium uliginosum. У лісах заказника мешкають олень благородний Cervus elaphus, сарна європейська Capreolus capreolus, дикий кабан Sus scrofa, вивірка звичайна Sciurus vulgaris, заєць-русак Lepus europaeus, плазуни, лісові види орнітофауни та інші види поліської фауни.