Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Старовижівський»

Загальнозоологічний заказник «Старовижівський»

«Старовижівський» – загальнозоологічний заказник площею 1525,0 га лежить у межах землекористування ДП «Старовижівське ЛГ», Старовижівського л-ва, кв. 2–5; кв. 6, вид. 1–42, 49, 50; кв. 9, вид. 9–62; кв. 11, 13, 63, 64, 66; Дубечнівського л-ва, кв. 52, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 04.09.1985, № 301 (реорганізований згідно з рішенням обласної ради від 18.08.2000, № 13/6. Охороняються соснові і мішані хвойно-широколистяні ліси з підліском із крушини ламкої Frangula alnus, ліщини європейської Corylus avellana, ожини звичайної Rubus truticosus та трав’яним покривом, у якому найчастіше трапляються проліска дволиста Scilla bifolia, ряст порожнистий Corydalis cava, анемона лісова Anemone sylvestris, конвалія травнева Convallaria majalis, купина багатоквіткова Polygonatum maltiflorum, копитняк європейський Asarum europaeum, мохи Bryophyta і папороті Filicophyta, гриби Fungi. У заказнику мешкають і розмножуються лосі Alces alces, дикі кабани Sus scrofa, сарни європейські Capreolus capreolus, лисиці звичайні Vulpes vulpes, зайці-русаки Lepus europaeus, їжаки білочереві Erinaceus concolor та інші види фауни. Трапляються рідкісні види орнітофауни: тетерук Lyrurus tetrix, орябок Tetrastes bonasia, глушець Tetrao urogallus, що охороняються ЧКУ, Бернською конвенцією.