Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Соловичівський»

Загальнозоологічний заказник «Соловичівський»

«Соловичівський» – загальнозоологічний заказник площею 1326,0 га лежить у межах землекористування ДП «Турійське ЛГ», Турійського л-ва, кв. 10–13; кв. 15–16; кв. 14, вид. 1–19, 21–23, 26–29, 33–44, 48–56, 58, 59; кв. 17, вид. 1–11, 19, 20; кв. 18–19; Радовичівського л-ва, кв. 12, вид. 1–8, 11–16, 18–20, 22–26, 30–33, 37–38, утворений за розпорядженням представника Президента України у Волинській області від 26.05.1992, № 132. Охороняються насадження, переважно сосново-березові, а також із дуба черешчатого Quercus robur, вільхи чорної Alnus glutinosa, осики звичайної Populus tremula, ялини європейської Picea abies, граба звичайного Carpinus betulus: молодняки і середньовікові, з підліском із ліщини європейської Corylus avellana, крушини ламкої Frangula alnus, калини червоної Viburnum opulus, акації білої Robinia pseudoacacia, у т. ч. заболочені, сім лісових озер загальною площею 52,0 га. Озерно-болотяні і лісові угіддя – місце мешкання і розмноження типових видів поліських зооценозів. Тут мешкає близько 20 видів ссавців: вивірка звичайна Sciurus vulgaris, заєць-русак Lepus europaeus, кабан дикий Sus scrofa, куниця лісова Martes martes, лось Alces alces, сарна європейська Capreolus capreolus та інші види, та 50 видів птахів: горобцеподібних Passeriformes, дятлоподібних Piciformes, куроподібних Galliformes, совоподібних Strigiformes, соколоподібних Falconiformes. Трапляються рідкісні види, що охороняються ЧКУ і міжнародними природоохоронними переліками – лелека чорний Ciconia nigra, журавель сірий Grus grus (на прольотах).