Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Софіянівський резерват»

Загальнозоологічний заказник «Софіянівський резерват»

«Софіянівський резерват» – загальнозоологічний заказник площею 567,0 га лежить у межах землекористування ДП «Маневицьке ЛГ», Соф’янівського л-ва, кв. 26, 27, 35, 36, 37, утворений за розпорядження обласної ради народних депутатів від 03.03.1993, № 18-р. Під державною охороною перебувають лісові масиви із вільхи чорної Alnus glutinosa та верби козячої Salix caprea, що піднялися на місцях колишніх вирубок. Вік дерев – від 50 до 70 років, повнота 0,8, висота стовбурів – 18,0 м. У трав’яно-чагарничковому ярусі домінують папороті: орляк звичайний Pteridium aquilinum, безщитник жіночий Athyrium filix-femina, щитник чоловічий Dryopteris filix-mas, ягідники: ожина звичайна Rubus caesius, журавлина болотяна Vaccinium oxycoccos, брусниця звичайна Vaccinium vitis-idaea, лохина Vaccinium uliginosum, ростуть кропива дводомна Urtica dioica та багно болотяне Ledum palustre. Слугує відтворювальною ділянкою різних видів мисливських тварин: лося Alces alces, дикого кабана Sus scrofa, сарни європейської Capreolus capreolus, зайця-русака Lepus europaeus та інших. Трапляються рідкісні види рослин: плаун річний Lycopodium annotinum (ЧКУ) та тварин: лелека чорний Ciconia nigra, пугач Bubo bubo, змієїд Circaetus gallicus, підорлик малий Aquila pomarina, що охороняються ЧКУ, додатками міжнародних конвенцій: CITES, Бернською, Боннською.