Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Смолярівський»

Загальнозоологічний заказник «Смолярівський»

«Смолярівський» – загальнозоологічний заказник площею 1422,0 га лежить у межах землекористування ДП «Старовижівське ЛГ», Дубечнівського л-ва, кв. 66–69; кв. 70, вид. 1–37; кв. 71–78; кв. 79, вид. 1, 2, 4–17; кв. 80; кв. 81, вид. 15–22; кв. 82, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 31.10.1991, № 226. Зберігаються сосново-дубові насадження із дуба черешчатого Quercus robur і сосни звичайної Pinus sylvestris віком 65–85 років з підростом із граба звичайного Carpinus betulus, берези бородавчастої Betula pendula та підліском із ліщини європейської Corylus avellana, крушини ламкої Frangula alnus, горобини звичайної Sorbus aucuparia, ягідниками чорниці миртолистої Vaccinium myrtillus, брусниці звичайної Vaccinium vitis-idaea у трав’яному покриві, де сформувались сприятливі умови для мешкання і розмноження лося Alces alces, кабана дикого Sus scrofa, сарни європейської Capreolus capreolus, лисиці рудої Vulpes vulpes, куниці лісової Martes martes, вивірки звичайної Sciurus vulgaris, зайця сірого Lepus europaeus, борсука лісового Meles meles, низки видів птахів: горобцеподібних Passeriformes – щеврика лісового Anthus trivialis, вівсянки звичайної Emberiza citrinella, зеленяка Carduelis chloris, синиці великої Parus major і блакитної P. caeruleus; дятлоподібних Piciformes: дятлів звичайного Dendrocopos major і малого Picoides minor та інших. Трапляються рідкісні види: тетерук Lyrurus tetrix, орябок Tetrastes bonasia, що охороняються ЧКУ, Бернською конвенцією.