Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Різнолісся»

Загальнозоологічний заказник «Різнолісся»

«Різнолісся» – загальнозоологічний заказник площею 128,0 га, лежить у межах землекористування ДП «Цуманське ЛГ», Сильненського л-ва, кв. 32, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 16.12.2003, № 9/12. Мета заповідання – збереження дубово-соснових лісових масивів із домішкою ясена звичайного Fraxinus excelsior, клена гостролистого Acer platanoides та охорона рідкісних видів рослин (ЧКУ): вовчих ягід пахучих Daphne cneorum, підсніжника білосніжного Galanthus nivalis, кадила сарматського Melittis sarmatica, любки дволистої Platanthera bifolia, лілії лісової Lilium martagon, численних видів мисливськихтварин: лося Alces alces, сарни європейської Capteolus capteolus, кабана дикого Sus scrofa, бобра річкового Castor fiber, різноманітних видів болотяних хижих птахів.