Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Липине»

Загальнозоологічний заказник «Липине»

«Липине» – загальнозоологічний заказник площею 3294,0 га лежить у межах землекористування ДП «Ратнівське ЛМГ», Заболоттівського л-ва, кв. 1–20, 21, вид. 1–16; кв. 22–26; кв. 27, вид. 1–14, 17; кв. 28–42, утворений за розпорядженням представника Президента України у Волинській області від 26.05.1992, № 132 (реорганізований 30.05.2000, № 12/3). Оберігаються хвойні насадження 2 бонітету віком понад 60 років з домішкою дуба звичайного Quercus robur, берези повислої Betula pendula, осики звичайної Populus tremula, вільхи чорної Alnus glutinosa з різними типами лісорослинних умов – від напівсухих до надмірно зволожених, сприятливих для мешкання і розмноження поліських видів безхребетних, земноводних, плазунів, птахів, ссавців, у т. ч. лося Alces alces, оленя благородного Cervus elaphus, кабана дикого Sus scrofa, куниці лісової Martes martes, вивірки звичайної Sciurus vulgaris, зайця сірого Lepus europaeus, низки видів птахів: горобцеподібних Passeriformes – щеврика лісового Anthus trivialis, вівсянки звичайної Emberiza citrinella, зеленяка Carduelis chloris, синиці великої Parus major і блакитної P. caeruleus; дятлоподібних Piciformes: дятлів звичайного Dendrocopos major і малого Picoides minor. Трапляються рідкісні види: тетрук Lyrurus tetrix, орябок Tetrastes bonasia, глушець Tetrao urogallus, що охороняються ЧКУ, Бернською конвенцією.