Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Ішівський»

Загальнозоологічний заказник «Ішівський»

«Ішівський» – загальнозоологічний заказник площею 152,0 га, що входить до складу ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», Ішівського л-ва, кв. 39, вид. 18–34; кв. 40, вид. 1, 2, 4–22, утворений відповідно до розпорядження представника Президента України у Волинській області від 26.05.1992,  № 132. Оберігаються водоохоронні високобонітетні лісові насадження віком понад 70 років, повнотою 0,7–0,8 сосни звичайної Pinus sylvestris з домішкою дуба літнього Quercus robur, берези повислої Betula pendula, вільхи чорної Alnus glutinosa, що ростуть на перезволожених берегах р. Західний Буг. У нижньому ярусі переважають калина звичайна Viburnum opulus, бузина чорна Sambucus nigra, різна болотна трав’яна рослинність, зокрема багно звичайне Ledum palustre, тонконіг дібровний Poa nemoralis, осокові угруповання. Все це створює сприятливі умови для мешкання й розмноження численних видів тварин: оленя благородного Cervus elaphus, сарни європейської Capreolus capreolus, кабана дикого Sus scrofa, лисиці рудої Vulpes vulpes, зайця-русака Lepus europaeus, куниці лісової Martes martes, вивірки звичайної Sciurus vulgaris, собаки єнотоподібного Nyctereutes procyonoides, борсука європейського Meles meles. Лісові масиви багаті на різноманітні види горобцеподібних, дятлоподібних, куроподібних, соколоподібних, совоподібних птахів. Це місце мешкання рідкісного, занесеного у Червону книгу України, додаток 2 Бернської конвенції, виду – сорокопуда сірого Lanius excubitor, найоптимальнішими умовами для гніздування якого є болота, луки, лісові галявини або узлісся.