Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Гвозди»

Загальнозоологічний заказник «Гвозди»

«Гвозди» – загальнозоологічний заказник площею 249,5 га лежить у межах землекористування ДП «Ратнівське ЛМГ», Кортеліського л-ва, кв. 11, вид. 19–53; кв. 12, вид. 5–28; кв. 18, вид. 1–11; кв. 19, вид. 1–21, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 22.12.2005, № 24/11. Охороняється соснові і сосново-ялинові насадження з домішкою берези повислої Betula pendula, осики звичайної Populus tremula, вільхи клейкої Alnus glutinosa, серед яких у кв. 12 розміщується включена у насіннєвий генофонд ділянка насаджень ялини європейської Picea abies віком 125 років. Ці лісові масиви – місце мешкання та розмноження поліських видів тварин, у т. ч. мисливських: лося Alces alces, оленя благородного Cervus elaphus, кабана дикого Sus scrofa, куниці лісової Martes martes, вивірки звичайної Sciurus vulgaris, зайця сірого Lepus europaeus, місця гніздування різних видів соколоподібних Falconiformes та совоподібних Strigiformes птахів. У лісах трапляються рідкісні види рослин ЧКУ – лісові орхідеї: коручка чемерникоподібна Epipactis helleborine, любка дволиста Platanthera bifolia, гніздівка звичайна Neottia nidus-avis та тварин – лелека чорний Ciconia nigra, що охороняється ЧКУ, конвенціями CITES, Бернською, Боннською, Угодою AEWA.