Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Городоцький»

Загальнозоологічний заказник «Городоцький»

«Городоцький» – загальнозоологічний заказник площею 234,1 га лежить у межах землекористування ДП «Городоцьке ЛГ», Городоцького л-ва, кв. 8, вид. 10–29; кв. 9, вид. 19, 19, 21, 31; кв. 11, вид. 1–11; кв. 12, вид. 6–13; кв. 13, вид. 20–27, утворений за рішенням облвиконкому від 31.10.91, № 226. Охороняються різновікові сосново-березові, вільхові насадження з домішкою осики звичайної Populus tremula загалом 1 бонітету з підліском із крушини ламкої Frangula alnus, бузини чорної Sambucus nigra, бруслини бородавчастої Euonymus verrucosus, горобини звичайної Sorbus aucuparia. У трав’яному покриві ростуть лікарські рослини: кропива дводомна Urtica dioica, багно болотяне Ledum palustre, ситник розлогий Juncus effusus, багато ягідників: журавлини болотяної Vaccinium oxycoccos, чорниці миртолистої Vaccinium myrtillus, буяхів звичайних Vaccinium uliginosum. Лісові масиви – місце мешкання і розмноження лося Alces alces, дикого кабана Sus scrofa, сарни європейської Capreolus capreolus, куниці лісової Martes martes, лисиці рудої Vulpes vulpes, зайця сірого Lepus europaeus, борсука лісового Meles meles, вивірки звичайної Sciurus vulgaris, їжака білочеревого Erinaceus roumanicus, інших ссавців, різних видів птахів, плазунів, у лісах багато мурашників рудих лісових мурах Formica rufa. Трапляються рідкісні види, що охороняються ЧКУ і міжнародними природоохоронними переліками: тетерук Lyrurus tetrix, орябок Tetrastes bonasia, журавель сірий Grus grus, видра річкова Lutra lutra.