Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Чорторийський»

Загальнозоологічний заказник «Чорторийський»

«Чорторийський» – загальнозоологічний заказник площею 188,0 га лежить у межах землекористування ДП «Поліське ЛГ», Чорторийського л-ва, кв. 29, вид. 1–38; кв. 40, вид. 1–31, утворений за рішення Волинської обласної ради народних депутатів від 31.10.1991, № 226. Зберігаються сосново-дубові різновікові насадження 1 бонітету, повноти 0,6–0,7 з підліском із ліщини звичайної Corylus avellana, крушини ламкої Frangula alnus, горобини звичайної Sorbus aucuparia, у трав’яному покриві яких домінують папороті: орляк звичайний Pteridium aquilinum, безщитник жіночий Athyrium filix-femina, щитник чоловічий Dryopteris filix-mas, ягідники: ожина звичайна Rubus caesius, журавлина болотяна Vaccinium oxycoccos, брусниця звичайна Vaccinium vitis-idaea, лохина Vaccinium uliginosum, суниця лісова Fragaria vesca, лікарські рослини: конвалія травнева Convallaria majalis, багно болотяне Ledum palustre. Трапляється рідкісний вид ЧКУ – сон розкритий Pulsatilla patens. Мешкає багато видів фауни: лосі Alces alces, дикі кабани Sus scrofa, олені благородні Cervus elaphus сарни європейські Capreolus capreolus, борсуки лісові Meles meles, лисиці звичайні Vulpes vulpes, зайці сірі Lepus europaeus, куниці лісові Martes martes, багато співочих птахів.