Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Загальнозоологічний заказник «Бобли»

Загальнозоологічний заказник «Бобли»

«Бобли» – загальнозоологічний заказник площею 432,0 га лежить у межах землекористування ДП «Турійське ЛГ», Турійського л-ва, кв. 20; кв. 21, вид. 1–50, 52–58; кв. 22, вид. 1–8, 24; кв. 23, вид. 1–11, 13–47; кв. 24, утворений за розпорядженням Волинської обласної ради від 03.03.1993, № 18-р. Охороняється вологий субір – різновікові насадження 1–2 бонітету із сосни звичайної Pinus sylvestris з домішкою дуба черешчатого Quercus robur, берези бородавчатої Betula pendula та вільхи клейкої Alnus glutinosa, серед якого знаходиться чимало боліт. Ці угіддя сприятливі для мешкання і розмноження типових видів поліських зооценозів, у т. ч. лося Alces alces, кабана дикого Sus scrofa, сарни європейської Capreolus capreolus, куниці лісової Martes martes, вивірки звичайної Sciurus vulgaris, зайця сірого Lepus europaeus, лисиці рудої Vulpes vulpes, борсука лісового Meles meles, дятлоподібних Piciformes, горобцеподібних Passeriformes, совоподібних Strigiformes, соколоподібних Falconiformes птахів. Трапляються рідкісні види лелека чорний Ciconia nigra, журавель сірий Grus grus (на прольотах), що охороняються ЧКУ, CITES, Бернською, Боннською конвенціями, Угодою AEWA.