Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Садиба Липинського»

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Садиба Липинського»

«Садиба Липинського» – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва площею 3,0 га у с. Затурці. Статус надано згідно з рішенням Волинської обласної ради народних депутатів від 17.03.1994, № 17/19. Парк заснований у XIX ст., тут ростуть дерева віком близько 170 років: ясени звичайні Fraxinus excelsior, липи серцелисті Tilia cordata, клени гостролисті Acer platanoides, білі акації Robinia pseudoacacia та ін., із підліском із ліщини звичайної Corylus avellana, крушини ламкої Frangula alnus, бузини чорної Sambucus nigra. У садибі серед парку мешкав видатний український політик, історик, теоретик українського консерватизму, політичний діяч В’ячеслав Казимирович Липинський (1882–1931), провідною ідеєю діяльності якого була побудова соборної незалежної Української держави. Неабиякий літературний талант автора, глибоке знання історії, філософське трактування принципів побудови держави викладені в працях «Шляхта на Україні» (1909), «Листи до братів-хліборобів» (1926). Його життя обірвалося 14 червня 1931 р. в санаторії «Вінервальд» біля Відня. 2 липня похований у родинному склепі в с. Затурці.