Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Літинський»

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Літинський»

«Літинський» – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва площею 8,4 га у с. Літин, утворений за рішення облвиконкому від 11.07.1972 р., № 255. Охороняється дендропарк, який був закладений у XIX ст. родиною Сумовських, у якому ростуть дерева віком понад 220 років. Парк має форму витягнутого прямокутника, у партерній частині якого розташовувалася класична садиба, яка донині не збереглася. У ньому простежуються, не дивлячись на загущеність насаджень, три частини, які послідовно змінюють одна одну, розділяючись широкими алеями: фруктовий сад, власне парк, фруктовий сад. Домінантною є головна алея, що тягнеться від входу в парк центральною його частиною, з вікових дерев липи широколистої Tilia platyphyllos, крони яких, зімкнувшись, утворюють природну альтанку. У парку ростуть дуби черешчаті Quercus robur, ясени звичайні Fraxinus excelsior, гіркокаштани Aesculus hippocastanum, тополі білі Populus alba – найдовша тополина алея завдовжки 300,0 м захищає парк від холодних північних вітрів, ялини європейські Picea abies, горіхи волоські Juglans regia, дуб червоний Quercus rubra, сумах волосистий Rhus typhina, бузок звичайний Syringa vulgaris, жасмин білий Jasminum officinale, акація біла Robinia pseudoacacia, кагана дерев’яниста Caragana arborescens.