Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Горохівський»

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Горохівський»

«Горохівський» – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва площею 12,0 га у центрі м. Горохова, утворений згідно з  рішенням виконкому обласної ради депутатів трудящих від 11.07.1972, № 255. Створений у XIX ст. парк лежить на високому пагорбі завдовжки близько 900 м, відносна висота пологішого східного схилу – 10 м, крутішого західного – 15–18 м. Належав великим землевласникам Тарнавським. Під час Першої і Другої світових воєн значна частина парку була вирубана. Охороняється понад 80 порід дерев і чагарників. Найпоширеніші види: гіркокаштан звичайний Aesculus hippocastanum, липа серцелиста Tilia cordata, граб звичайний Carpinus betulus, тополя чорна Populus nigra, акація біла Robinia pseudoacacia, верба біла Salix caprea, береза повисла Betula pendula, горобина звичайна Sorbus aucuparia, калина звичайна Viburnum opulus. У північній частині парку збереглися найстаріші його дерева: дуби звичайні Quercus robur, біла тополя Populus alba, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata. У центрі парку росте 200-річний бук Fagus sylvatica. Серед видового складу рослин парку поширені хвойні: ялина звичайна Picea abies і блакитна P. pungens, модрина сибірська Larix sibirica, туя західна Thuja occidentalis, багато плодових: груша звичайна Pyrus communis, алича Prunus cerasifera, черешня Prunus avium, яблуня Malus. Ростуть екзотичні види: клен татарський Acer tataricum, тутове дерево Morus nigra, яблуня Недзвецького Malus niedzwetzkyana – невисоке дерево до 8 м заввишки з рожево-пурпуровими квітами, скумпія Cotinus coggygria, смородина золотиста Ribes aureum, барбарис звичайний Berberis vulgaris, бузок угорський Syringa josikaea, занесений у Червону книгу України.