Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Гідрологічна пам’ятка природи «Озеро Добре»

Гідрологічна пам’ятка природи «Озеро Добре»

«Озеро Добре» – гідрологічна пам’ятка природи площею 46,0 га у складі ДП «Камінь-Каширське ЛГ», Нуйнівського л-ва, кв. 5, вид. 34, утворена за розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.1975,  №780-р. Під охороною держави перебуває озеро карстового походження чашоподібної форми в басейні р. Турії, довжина якого 1 км, ширина 0,6 км, площа водного дзеркала 0,42 км2, пересічна глибина 3,3 м, максимальна – 11 м. Береги піщані, пологі, зарослі з північно-західного боку очеретом Phragmites australis. У водах озера багата іхтіофауна: лящ Abramis brama, короп Cyprinus carpio, в’юн Misgurnus fossilis, окунь Perca fluviatilis, щука Esox lucius, лин Tinca tinca, карась сріблястий Carassius gibelio, плітка звичайна Rutilus rutilus. Навколо озера ростуть високобонітетні насадження сосни звичайної Pinus sylvestris і берези бородавчастої Betula pendula віком 40–80 років із багатим підліском із журавлини болотяної Oxycoccus palustris, чорниці звичайної Vaccinium myrtillus, брусниці звичайної Vaccinium vitis-idaea. У прибережній смузі озера виявлено рідкісні рослини ЧКУ: плауна річного Lycopodium annotinum, любку дволисту Platanthera bifolia. Озеро багате на цінні види риб, це місце зупинки на відпочинок під час міграційних перельотів та розмноження деяких видів водоплавних птахів, зокрема великої пірникози Podiceps cristatus, лиски Fulica atra.