Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Орнітологічний заказник «Урочище Костянове»

Орнітологічний заказник «Урочище Костянове»

«Урочище Костянове» – орнітологічний заказник площею 20,3 га на території Дубечнівської сільської ради, утворений за рішенням облвиконкому від 31.10.1991, № 226. Охороняються озеро Костянове з оточуючим болотяним масивом, зарослим верболозом Salix alba, рогозом широколистим Typha latifolia, незабудкою болотяною Myosotis scorpioides, гірчаком перцевим Persicaria hydropiper, різними видами осок Carex – місце мешкання болотяних видів земноводних і плазунів, гніздування водоплавних і навколоводних птахів: крижня Anas platyrhynchos, чирянок великої Anas querquedula і малої A. crecca, черні червоноголової Aythya ferina, лиски Fulica atra, курочки водяної Gallinula chloropus, пірникози великої Podiceps cristatus, мартина звичайного Larus ridibundus, крячків чорного Chidonias niger і білокрилого Chidonias leucopterus.