Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Орнітологічний заказник «Радошин»

Орнітологічний заказник «Радошин»

«Радошин» – орнітологічний заказник площею 1600,0 га, що лежить у межах землекористування СЛАП «Тур», Стеблівського л-ва, кв. 51, вид. 1–34; кв. 52, вид. 18–20, 22–38, 41; кв. 53, вид. 1–13, 16–46; кв. 54, вид. 1–32, 34–39; кв. 55, вид. 1–28; кв. 56, вид. 1–25, 29; кв. 57, вид. 1–40; кв. 58, вид. 1–11, 13–22; кв. 59, вид. 1–23; кв. 61, вид. 1, 3, 5–21; кв. 62, вид. 1–12, 17, 21; кв. 63, вид. 1–11, 14–25, 28; кв. 64, вид. 1–24, 30; кв. 65, вид. 1, 3, 4, 6–21; кв. 66, вид. 1, 3–17, 19, утворений згідно з розпорядженням голови Волинської обласної ради народних депутатів від 03.03.1993, № 18-р. Охороняється лісовий масив, що включає вільхово-осикові насадження природного походження 4 бонітету, віком до 60 років, соснові молодняки віком до 45 років та невеликі природні водойми й заболочені ділянки серед лісу. Підлісок сформований ліщиною звичайною Corylus avellana, крушиною ламкою Frangula alnus. У трав’яному покриві ростуть папороті, злаки, осоки, ягідники. Ліси – місце мешкання і розмноження численних видів птахів: берестянки звичайної Hippolais icterina, вівчарика весняного Phylloscopus trochilus, вивільги звичайної Oriolus oriolus, дятла чорного Dryocopus martius, дроздів співочого Turdus philomelos і чорного T. merula, дрозда-чикотня Turdus pilaris, зеленяка звичайного Carduelis chloris, зяблика звичайного Fringilla coelebs, мухоловки строкатої Ficedula hypoleuca, повзика звичайного Sitta europaea, синиць великої Parus major, блакитної P. caeruleus і чубатої P. cristatus, сойки звичайної Garrulus glandarius, тинівки лісової Prunella modularis, а також рідкісних видів, занесених у ЧКУ та додатки Вашингтонської, Боннської, Бернської конвенцій: дятла зеленого Picus viridis, луня польового Circus cyaneus, підорлика малого Aquila pomarina, сиворакші Coracias garrulus, шуліки чорного Milvus migrants.