Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Орнітологічний заказник «Новочервищанський»

Орнітологічний заказник «Новочервищанський»

«Новочервищанський» – орнітологічний заказник площею 153,5 га, що належить до ДП «Маневицьке ЛГ», Новочервищанського л-ва, кв. 45, вид. 47; кв. 46, вид. 44–49; кв. 54, вид. 13–24, утворений за розпорядженням обласної ради від 03.03.1993, № 18-р. Зберігається ділянка низькобонітетних переважно соснових лісових насаджень віком 80–110 років із домішкою берези бородавчастої Betula pendula, де є осередки токовищ глушців Tetrao urogallus – виду, що охороняється ЧКУ та Бернською конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Чисельність виду через антропогенні зміни й браконьєрство скорочується. Збереглося небагато токовищ, кількість особин кожного з них не перевищує 10–15. Птахи дуже звикають до місць мешкання, на нових територіях (у випадку штучного обміну самцями між токовищами) майже не розмножуються.