Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Орнітологічний заказник «Кулики»

Орнітологічний заказник «Кулики»

 «Кулики» – орнітологічний заказник площею 25,0 га, що лежить на території Поповичівської сільської ради, утворений згідно з розпорядженням обласної ради від 03.03.1993, № 18-р. Охороняється болотяний масив із прилеглими луками, невеликим гаєм, залізничною лісосмугою. Евтрофне болото поросло осоковими угрупованнями, подекуди мохами, очеретом звичайним Phragmites australis, рогозом широколистим Typha latifolia, кущами верболозу Salix alba. У заліснених ділянках ростуть дуб черешчатий Quercus robur, сосна звичайна Pinus sylvestris, вільха чорна Alnus glutinosa, груша дика Pyrus communis, у лісосмузі – глід колючий Crataegus oxyacantha, осика звичайна Populus tremula, ясен звичайний Fraxinus excelsior. Це місце мешкання та розмноження куликів Charadrii: бекаса Gallinago gallinago, грицика великого Limosa limosa, дупеля Gallinago media, коловодника звичайного Tringa totanus, різних видів мартинів Larus; гусеподібних: крижнів Anas platyrhynchos, чирянки великої Anas querquedula; а також вівчарика весняного Phylloscopus trochilus, дрозда співочого Turdus philomelos, чикотня Turdus pilaris, лиски Fulica atra, луня очеретяного Circus aeruginosus, пірникози малої Podiceps ruficollis, сови вухатої Asio otus.