Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Орнітологічний заказник «Чорна долина»

Орнітологічний заказник «Чорна долина»

«Чорна долина» – орнітологічний заказник площею 419,0 га лежить у межах землекористування ДП «Маневицьке ЛГ», Галузійського л-ва, кв. 48–50, 53, 54, утворений за розпорядженням Волинської облдержадміністрації від 12.12.1995, № 213. Охороняються високобонітетний сосново-березовий масив з густим підліском із крушини ламкої Frangula alnus, бузини чорної Sambucus nigra, ліщини звичайної Corylus avellana і трав’яно-чагарничковим ярусом із домінуванням ягідників: чорниці миртолистої Vaccinium myrtillus, лохини Vaccinium uliginosum, брусниці звичайної Vaccinium vitis-idaea, журавлини болотяної Vaccinium oxycoccos, у якому мешкають і розмножуються рідкісні види птахів: глушець Tetrao urogallus, що охороняється ЧКУ, Бернською конвенцією і лелека чорний Ciconia nigra – ЧКУ, CITES, Бернською, Боннською конвенціями, Угодою AEWA.