Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Орнітологічний заказник «Чаруків»

Орнітологічний заказник «Чаруків»

«Чаруків» – орнітологічний заказник площею 375,0 га лежить у межах Чаруківської, Несвічівської, Городищенської сільських рад, утворений за розпорядженням представника Президента України у Волинській області від 26.05.1992, № 132. Охороняється ділянка завдовжки 7,5 км, пересічною шириною 0,5 м із двома ставками, прилеглими лучно-болотяними угіддями заплави р. Полонки – правої притоки р. Чорногузки. Ця територія є місцем мешкання, розмноження, зупинки під час міграційних перельотів весною та восени водоплавних і навколоводних птахів. Зафіксовано 104 види птахів, із яких 58 – гніздові: пірникози велика Podiceps cristatus і мала P. ruficollis, бугай Botaurus stellaris, лебідь-шипун Cygnus olor, крижень Anas platyrhynchos, чирянка велика Anas querquedula і мала A. crecca, нерозень Anas strepera, широконіска Anas clypeata, чернь червоноголова Aythya ferina і чернь чубата A. fuligula, лиска Fulica atra, чайка Vanellus vanellus, лунь болотяний Circus aeruginosus, мартин звичайний Larus ridibundus, грицик великий Limosa limosa, очеретянка ставкова Acrocephalus scirpaceus, вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus та інші. Мешкає низка нечисленних регіонально рідкісних видів: гагара чорновола Gavia arctica, чаплі велика біла Ardea alba і руда A. purpurea, бугайчик Ixobrychus minutus, шилохвіст Anas acuta, крех великий Mergus merganser, погонич малий Porzana parva, баклан великий Phalacrocorax carbo, синиця вусата Panurus biarmicus, вівсянка звичайна Emberiza citrinella. Трапляються  види, занесені в Червону книгу України й додатки міжнародних конвенцій: журавель сірий Grus grus, лелека чорний Ciconia nigra, лунь польовий Circus cyaneus, сова болотяна Asio flammeus, чернь білоока Aythya nyroca.