Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Вижівська дача»

Лісовий заказник «Вижівська дача»

«Вижівська дача» – лісовий заказник площею 110,0 га лежить у межах землекористування ДП «Старовижівське ЛГ», Старовижівського л-ва, кв. 16, вид. 1–57, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 31.10.1991, № 226. Охороняються високопродуктивні 1–2 бонітету, повнотою 0,7, віком 110–127 років сосново-дубові насадження. Пересічний діаметр стовбурів 0,32 м, висота – 24,0 м. Підлісок сформований ліщиною європейською Corylus avellana, горобиною звичайною Sorbus aucuparia, крушиною ламкою Frangula alnus, у трав’яному ярусі росте велика популяція конвалії травневої Convallaria majalis.