Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Сяньків луг»

Лісовий заказник «Сяньків луг»

«Сяньків луг» – лісовий заказник площею 159,0 га, належить до ДП «Цуманське ЛГ», Мощаницького л-ва, кв. 1, 5, утворений за рішенням облради від 21.06.2012,  № 12/35. Зберігається цілісний лісо-болотяний ландшафт із переважанням дубово-березових, березових та чорновільхових насаджень, у яких виявлено рідкісні види ЄЧС, ЧКУ, зокрема зозулині черевички справжні Cypripedium calceolus, астранцію велику Astrantia major, кальдезію білозоролисту Caldesia parnassifolia, лелеку чорного Ciconia nigra, тетерука звичайного Lyrurus tetrix, лося  Alces alces.