Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Смоляри – 2»

Лісовий заказник «Смоляри – 2»

«Смоляри – 2» – лісовий заказник площею 11,0 га лежить у межах землекористування ДП «Старовижівське ЛГ», Дубечнівського л-ва, кв. 79, вид. 3, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 31.10.1991, № 226. Оберігаються високобонітетні насіннєві дубово-сосново-березові насадження віком до 100 років висотою стовбурів 24,0 м, діаметром – 0,38 м з підліском, сформованим крушиною ламкою Frangula alnus, ліщиною звичайною Corylus avellana та трав’яним покривом із орляка звичайного Pteridium aquilinum, підмаренника запашного Galium odoratum, печіночниці звичайної Hepatica nobilis та ягідників: чорниці миртолистої Vaccinium myrtillus, брусниці звичайної Vaccinium vitis-idaea. Ці лісові масиви – місце мешкання та розмноження поліських видів фауни, у т. ч. мисливських: лося Alces alces, оленя благородного Cervus elaphus, кабана дикого Sus scrofa, куниці лісової Martes martes, вивірки звичайної Sciurus vulgaris, зайця сірого Lepus europaeus, місця гніздування різних видів соколоподібних Falconiformes та совоподібних Strigiformes, куроподібних Galliformes, дятлоподібних Piciformes і горобцеподібних Passeriformes птахів.