Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Рись»

Лісовий заказник «Рись»

«Рись» – лісовий заказник площею 65,7 га, що належить до ДП «Любешівське ЛМГ», Залізницького л-ва, кв. 26, вид. 52; кв. 30, вид. 10; кв. 31, вид. 21, 32; кв. 36, вид. 10, 16; кв. 39, вид. 20; кв. 40, вид. 1, 3, 4, 6, 11; кв. 45, вид. 14, 19, 22, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 25.07.2003, № 6/33. Охороняються заболочені пристиглі вільхово-березові насадження, де ростуть рідкісні види, занесені в ЧКУ: плаун колючий Lycopodium annotinum, щитолисник звичайний Hydrocotyle vulgaris, та трапляються журавель сірий Grus grus, лелека чорний Ciconia nigra, занесені в Червону книгу України, додатки Вашингтонської, Боннської, Бернської конвенцій, а також стиглі соснові масиви, у яких є місця токовищ глушців Tetrao urogallus – виду, занесеного в ЧКУ, додаток 2 Бернської конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Ліси заказника – місце мешкання рисі звичайної Lynx lynx – рідкісного виду, занесеного в ЧКУ, ЄЧС, ЧС МСОП.