Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Мокрецький»

Лісовий заказник «Мокрецький»

«Мокрецький» – лісовий заказник площею 902,0 га лежить у межах землекористування ДП «Турійське ЛГ», Мокрецького л-ва, кв. 25–32, утворений за розпорядженням облдержадміністрації від 26.05.1992, № 213. Оберігається високобонітетний лісовий масив, у якому ростуть ясен звичайний Fraxinus excelsior, модрина європейська Larix decidua, ялина звичайна Picea abies, дуб черешчатий Quercus robur, сосна звичайна Pinus sylvestris з підліском із ліщини європейської Corylus avellana і крушини ламкої Frangula alnus. У трав’яному ярусі серед копитняка європейського Asarum europaeum, веснівки дволистої Maianthemum bifolium, конвалії травневої Convalaria majalis, папоротей Polypodiophyta, суниць лісових Fragania vesca, ростуть рідкісні види ЧКУ: підсніжник білосніжний Galanthus nivalis, цибуля ведмежа Allium ursinum, любка дволиста Platanthera bifolia. У насадженнях серед типових видів лісових зооценозів трапляються лелека чорний Ciconia nigra, журавель сірий Grus grus (на прольотах), що охороняються ЧКУ, CITES, Бернською, Боннською конвенціями, Угодою AEWA.