Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Ліски»

Лісовий заказник «Ліски»

«Ліски» – лісовий заказник площею 127,0 га лежить у межах землекористування ДП «Ківерцівське ЛГ», Рожищенського л-ва, кв. 32, утворений за розпорядженням обласної ради від 04.05.1995, № 4/5. Охороняються високобонітетні насадження дуба черешчатого Quercus robur, ясена Fraxinus excelsior, сосни звичайної Pinus sylvestris, осики звичайної Populus tremula, ялини європейської Picea abies, що є місцем мешкання і розмноження сарни європейської Capreolus capreolus, кабана дикого Sus scrofa, куниці лісової Martes martes, лисиці рудої Vulpes vulpes, зайця-русака Lepus europaeus. У зниженнях рельєфу урочища гніздяться лиска Fulica atra, кулики: баранці звичайний Gallinago gallinago і великий Gallinago media, кулик-сорока Haematopus ostralegus, коловодники звичайний Tringa totanus і болотяний T. glareola, побережник білохвостий Calidris temminckii; дикі качки: крижень Anas platyrhynchos, шилохвіст Anas acuta, широконіска Anas clypeata, чирянки велика Anas querquedula і мала A. crecca, регіонально рідкісний вид чапля сіра Ardea cinerea та інші. Трапляються види, що охороняються ЧКУ, Бернською конвенцією – орябок Tetrastes bonasia, ЧКУ, конвенціями CITES, Бернською, Боннською, Угодою AEWA – лелека чорний Ciconia nigra.