Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Липовий гай»

Лісовий заказник «Липовий гай»

«Липовий гай» – лісовий заказник площею 30,0 га, що лежить у межах землекористування ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» (24,8 га), Устилузького л-ва, кв. 41, вид. 1 та Зимнівської сільської ради (5,2 га), утворений за рішенням обласної ради від 17.03.1994,  № 17/19. Зберігається єдина велика ділянка чистих липових насаджень з липи дрібнолистої Tilia cordata на Волині в заплаві р. Луги віком до 65 років, високого бонітету, повнотою 0,5. Дерева літнього медоноса заввишки до 20 м з густою, розлогою кроною. Родова назва Tilia походить від грецького слова «птіліон» – «крило» за крилоподібний приквітник. Українська назва «липа» походить від давньослов’янського «липати» – липнути. У дерева липкі бруньки, листя, внутрішня поверхня кори. Видова назва липи – серцелиста, або дрібнолиста – пов’язана із порівняно невеликими, схожими на серце листками. У підліску насадження переважають ліщина звичайна Corylus avellana, бруслина бородавчаста Euonymus europaeus та глід колючий Crataegus oxyacantha. Трав’яний покрив формують копитняк європейський Asarum europaeum L., веснівка дволиста Maianthemum bifolium, конвалія травнева Convalaria majalis, злаки, папороті та ін.