Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Граддівська дубина»

Лісовий заказник «Граддівська дубина»

«Граддівська дубина» – лісовий заказник площею 7,5 га лежить у межах землекористування ДП «Колківське ЛГ», Граддівського л-ва, кв. 49, вид. 30, утворений за рішенням обласної ради від 17.03.1994, № 17/19. Зберігається ділянка високобонітетного дубового лісу природного походження із дуба черещатого Quercus robur віком близько 150 років, де у підліску переважно ростуть ліщина європейська Corylus avellana і крушина ламка Frangula alnus, у трав’яному покриві багато лікарських рослин і ягідників, що є місцем мешкання і розмноження багатьох представників поліської фауни.