Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Дольський»

Лісовий заказник «Дольський»

«Дольський» – лісовий заказник площею 73,6 га, що лежить у межах землекористування ДП «Любешівське ЛМГ», Дольського л-ва, кв. 4, вид. 46; кв. 7, вид. 37, 39, 40; кв. 8, вид. 7; кв. 14, вид. 43, 44, 46; кв. 16, вид. 52; кв. 17, вид. 46; кв. 18, вид. 10, 11, 13, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 25.07.2003, № 6/33. Зберігаються стиглі й пристиглі вільхово-березові насадження, стиглі соснові лісові масиви з ділянками токовищ глушців Tetrao urogallus, у березняках у трав’яному покриві багато ягідників – покриття журавлиною болотяною Vaccinium oxycoccos 60 %. Трапляються рідкісні види рослинного (зозулині черевички справжні Cypripedium calceolus, плаун річний Lycopodium annotinum) та тваринного світу (лелека чорний Ciconia nigra), занесені в Червону книгу України.