Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Білоозерський»

Лісовий заказник «Білоозерський»

«Білоозерський» – лісовий заказник площею 276,5 га, що лежить у межах землекористування ДП «Любешівське ЛМГ», Білоозерського л-ва (121,5 га), кв. 57, вид. 20, 21, 26, 30–33; кв. 58, вид. 2, 8, 13; кв. 60, вид. 12; Мукошинського л-ва (155,0 га), кв. 15, вид. 14, 20, 22; кв. 16, вид. 13; кв. 17, вид. 14, 21; кв. 18, вид. 1, 5, 13; кв. 21, вид. 15, 16, 24; кв. 22, вид. 9, 13, 27; кв. 23, вид. 7, 10; кв. 26, вид. 6, 9; кв. 27, вид. 6, 7, 10; кв. 28, вид. 5, 7, 8, 13; кв. 29, вид. 13, 17; кв. 35, вид. 8; кв. 36, вид. 7, 10; кв. 39, вид. 8, 9; кв. 40, вид. 2, 9, 15; кв. 41, вид. 6, 9; кв. 46, вид. 23, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 25.07.2003, № 6/33. Охороняються заболочені стиглі, пристиглі, середньовікові вільшняки, стиглі й пристиглі березняки, стиглі сосняки. У стиглих і пристиглих вільхово-березових насадженнях ростуть рідкісні види рослин: плаун колючий Lycopodium annotinum, щитолисник звичайний Hydrocotyle vulgaris, занесені до ЧКУ. Стиглі сосняки – осередки токовищ глушців Tetrao urogallus – виду, що охороняється ЧКУ та Бернською конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. У межах заказника трапляються змієїд Circaetus gallicus, лелека чорний Ciconia nigra – види, внесені в національний та міжнародні природоохоронні переліки: додатки Вашингтонської, Боннської, Бернської конвенцій.