Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Лісовий заказник «Березово-вільховий»

Лісовий заказник «Березово-вільховий»

«Березово-вільховий» – лісовий заказник площею 338,0 га лежить у межах землекористування ДП «Колківське ЛГ», Граддівського л-ва, кв. 37–39, 53, вид. 1–5, 9; кв. 27, вид. 8, 10, 11, 18, утворений за рішенням обласної ради від 12.03.2012, № 10/67. Охороняються стиглі та пристигаючі березові і вільхові насадження, у чагарничковому ярусі яких ростуть багно болотяне Ledum palustre, пухівка піхвова Eriophorum vaginatum, незабудка болотяна Myosotis scorpioides, де трапляються рідкісні види, занесені у Червону книгу України, охороняються CITES, Бернською, Боннською конвенціями – лелека чорний Ciconia nigra, тетерук Lyrurus tetrix та видра річкова Lutra lutra, що внесені у Європейський Червоний список.