Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Волошки»

Ландшафтний заказник «Волошки»

«Волошки» – ландшафтний заказник площею 1255,0 га, що лежить у межах землекористування ДП «Ковельське ЛГ», Ковельського л-ва, кв. 6–20, утворений за рішенням обласної ради від 20.12.1993, № 16/6. Охороняються мішані лісові насадження, домінантними породами серед яких є дуб черешчатий і ясен Fraxinus excelsior віком понад 140 років, на зволоженіших ділянках росте вільха чорна Alnus glutinosa. У підліску домінують ліщина звичайна Corylus avellana, жостір ламкий Frangula alnus, бруслина бородавчаста Euonymus verrucosиs, у трав’яному покриві – гравілат річковий Geum rivale, кропива дводомна Utrica dioica, яглиця звичайна Aegopodium podagraria, на галявинах – тонконіг дібровний Poa nemoralis, костриця овеча Festuca ovina, м’ята польова Mentha arvensis, мітлиця велетенська Agrostis gigantea, ромашка лікарська Matricaria recutita, чемериця Лобелієва Veratrum lobelianum. У лісі багато птахів, особливо горобцеподібних, серед ссавців трапляються сарни європейські Capreolus capreolus, дикі свині Sus scrofa, лисиці звичайні Vulpes vulpes та ін.
Frangula alnus росте на болотах, вологих луках, у вільшняках, серед чагарників. Це високий до (1,5–3 м) кущ або невелике дерево з гладенькою майже чорною корою та тонкими червоно-коричневими, з білими сочевичками гілками. Листки еліптичні, цілокраї, черешкові, супротивні або чергові, квітки дрібні, зеленувато-білі, плоди червоні, потім – чорного забарвлення, що їх охоче поїдають птахи.