Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Стохід»

Ландшафтний заказник «Стохід»

«Стохід» – ландшафтний заказник площею 1518 га (загальна площа 4420,0 га), що лежить частково у Маневицькому між селами Черськ і Бережниця у межах ДП «Городоцьке ЛГ», Бережницького л-ва, кв. 6, 8, 13, 19, 27, 35, 49, 54, 58, 60–62, частково у Камінь-Каширському районах, утворений згідно з Указом Президента України від 09.12.1998, № 1341/98. Охороняється природний комплекс, що складається із річки з притоками, заплавних лук і лісів, прибережних лісових масивів на терасах. Лісові низькобонітетні насадження складаються із вільхи чорної Alnus glutinosa, сосни звичайної Pinus sylvestris. Серед трав’яної рослинності боліт найпоширенішими видами є осоки Carex, очерет звичайний Phragmites australis. Трапляються рідкісні види рослин і тварин, які включені у Червону книгу України, Європейський Червоний список, додатки Бернської та Боннської конвенцій: плаун річний Lycopodium annotinum, щитолисник звичайний Hydrocotyle vulgaris, деркач Crex crex, махаон Papilio machaon, лелека чорний Ciconia nigra, змієїд Circaetus gallicus, підорлик малий Aquila pomarina, журавель сірий Grus grus, пугач Bubo bubo, кутора мала Neomys anomalus, горностай Mustela erminea, видра річкова Lutra lutra. Вздовж р. Стохід щорічно пролітає 20–50 тисяч мігруючих птахів: лелекоподібних Ciconiiformes, сивкоподібних Charadriiformes, соколоподібних Falconiformes, журавлеподібних Gruiformes, горобцеподібних Passeriformes. Територія заказника належить до переліку територій «Рамсарської конвенції про водно-болотяні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів», що підтримують їх життєдіяльність, слугують місцями зупинки під час міграційних перельотів («Заплава річки Стохід», площа 10 000 га, утворена Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.1995,  № 935).