Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Мочиська»

Ландшафтний заказник «Мочиська»

«Мочиська» – ландшафтний заказник площею 127,0 га, що належить до складу ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», Устилузького л-ва, кв. 29, утворений за рішенням Волинської обласної ради народних депутатів від 20.12.1993, № 16/6 (реорганізований 30.05.2000, №12/3). У природному стані зберігається лісовий масив сосново-березових молодняків та середньовікових насаджень 1–2 бонітету з домішкою дуба черешчатого Quercus robur, ялини Picea abies, клена Acer platanoides, модрини Larix decidua та інших порід дерев, що входять до зеленої зони м. Володимира-Волинського й віднесені до лісів I групи лісопаркової її частини. У лісовому масиві з підліском із крушини ламкої Frangula alnus, калини звичайної Viburnum opulus, акації білої Robinia pseudoacacia налічується 12 порід дерев.
Складова частина природоохоронної території – частина акваторії площею 10,0 га оз. Лісного з різноманітним складом іхтіофауни. Тут водяться: окунь звичайний Perca fluviatilis, карась сріблястий Carassius gibelio, щука звичайна Esox lucius, краснопірка звичайна Scardinius erythrophthalmus, короп звичайний Cyprinus carpio, амур білий Ctenopharyngodon idella, товстолобик білий Hypophthalmichthys molitrix, лин Tinca tinca, плітка звичайна Rutilus rutilus. У прибережній смузі зростає понад 200 видів квіткових і лікарських рослин.