Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Майдан»

Ландшафтний заказник «Майдан»

«Майдан» – ландшафтний заказник площею 662,6 га лежить у межах землекористування ДП «Городоцьке ЛГ», утворений за рішенням обласної ради від 03.12.2002, № 4/5. Охороняються заболочені низькобонітетні вільхові насадження, що підтримують баланс р. Осина. У трав’яній рослинності найпоширенішими видами є осоки Carex, очерет звичайний Phragmites australis. У межах заказника росте рідкісний червонокнижний вид плаун річний Lycopodium annotinum, трапляються лелека чорний Ciconia nigra, журавель сірий Grus grus – види, які охороняються ЧКУ, додатками CITES, Бернської, Боннської конвенцій, Угодою AEWA.