Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Кручене озеро»

Ландшафтний заказник «Кручене озеро»

«Кручене озеро» – ландшафтний заказник площею 75,9 га лежить у межах землекористування ДП «Городоцьке ЛГ», Троянівського л-ва, кв. 28, вид. 20–23, 26; кв. 29, вид. 1, 5, 7, утворений за Указом Президента України від 10.12.1994, № 750/94. Охороняється лісове озеро, що поступово переходить у болото, заросле низькорослими соснами звичайними Pinus sylvestris і прилягаючі сосново-березові насадженнями з домішкою дуба черешчатого Quercus robur 2 бонітету, віком близько 90 років, повнотою 0,7. Фауна озера бідна, риба через специфічний склад води практично відсутня, але трапляються вуж звичайний Natrix natrix, черепаха болотяна Emys orbicularis. Виявлені рідкісні види: верба чорнична Salix myrtilloides, вовчі ягоди пахучі Daphne cneorum, занесені у ЧКУ, та дятел трипалий Picoides tridactylus – вид, що охороняється ЧКУ, додатком 2 Бернської конвенції.