Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Кашівський»

Ландшафтний заказник «Кашівський»

«Кашівський» – ландшафтний заказник площею 285,5 га лежить у межах землекористування ДП «Ковельське ЛГ», Кашівського л-ва, кв. 8, вид. 7; Углівського л-ва, кв. 15, вид. 23, 24; кв. 29, вид. 1–53; кв. 32, вид. 1, 13, 16, 18, 19; кв. 38, вид. 12, 13; кв. 42, вид. 16, 17; кв. 44, вид. 47, утворений за розпорядженням обласної ради народних депутатів від 03.03.1993, № 18-р. Зберігаються соснові бори 1 бонітету, віком 85–95 років, на окремих ділянках з домішкою берези бородавчатої Betula pendula. У трав’яному покриві домінують ягідники – буяхи звичайні Vaccinium uliginosum, брусниця звичайна Vaccinium vitis-idaea, чорниця миртолиста Vaccinium myrtillus та папоротеподібні Filicophyta, конвалія травнева Convalaria majalis і чистотіл звичайний Chelidonium majus. Трапляється рідкісний вид ЧКУ – сон розкритий Pulsatilla patens. Лісові масиви – місце мешкання і розмноження багатьох видів тварин, серед яких трапляються тетеруки Lyrurus tetrix і орябки Tetrastes bonasia – види, що перебувають під охороною ЧКУ, Бернською конвенцією.