Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Граддівський»

Ландшафтний заказник «Граддівський»

«Граддівський» – ландшафтний заказник площею 860,6 га лежить у межах землекористування ДП «Колківське ЛГ», Граддівського л-ва, кв. 20, 21, 28–31; кв. 32, вид. 1, 2, 17, 24; кв. 40–42, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 18.08.2000, № 13/6 (реорганізований 27.12.2006, № 7/29). Зберігаються заболочені низькобонітетні лісові масиви із сосни звичайної Pinus sylvestris та берези бородавчатої Betula pendula, де трапляються рідкісні види птахів – лелека чорний Ciconia nigra та підорлик малий Aquila pomarina, занесені у Червону книгу України, додатки CITES, Бернської, Боннської конвенцій.