Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Джерела»

Ландшафтний заказник «Джерела»

«Джерела» – ландшафтний заказник площею 90,0 га лежить у межах землекористування ДП «Маневицьке ЛГ», Черевахівського л-ва, кв. 20, вид. 3–6, 9–11, 15, 16, 18, 19, 25, 26; кв. 21, вид. 5, 13, 16, 18, 19, 23–26, 31, 33, 36, утворений за Указом Президента України від 10.12.1994, № 750/94. Оберігаються високобонітетні ялиново-вільхові насадження віком близько 85 років, де трапляється рідкісний вид ЧКУ – плаун річний Lycopodium annotinum. Є ділянки чистих ялинників природного походження з ялини звичайної Picea abies. У межах заказника розміщується 12 водних джерел, які є місцем витоку та живлення р. Черевахи – правої притоки р. Стоходу.