Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Ландшафтний заказник «Чахівський»

Ландшафтний заказник «Чахівський»

«Чахівський» – ландшафтний заказник площею 72,9 га лежить у межах землекористування до ДП «Прибузьке ЛГ», Крушинецького л-ва, кв. 6, вид. 17, 18, 20, 22, 23, 28, 33; кв. 7, вид. 1, 2, 5, утворений за Указом Президента України від 10.12.1994, № 750/94. Ландшафтний комплекс включає озеро карстового походження Чахове (37,0 га), оточуюче його болото осоко-сфагнового типу (1,8 га), вільхово-березовий масив (34,1 га) віком до 95 років, де ростуть журавлина болотяна Oxycoccus palustris, росичка круглолиста Drosera rotundifolia, трапляються рідкісні види рослин ЧКУ: альдрованда пухирчаста Aldrovanda vesiculosa – у прибережній мілині озера в смузі очерету звичайного Phragmites australis; береза низька Betula humilis Schrank, верба чорнична Salix myrtilloides, лілія лісова Lilium martagon, росянка англійська Drosera anglica, шейхцерія болотяна Scheuchzeria palustris, шолудивник королівський Pedicularis sceptrum-carolinum та тварин: лелека чорний Ciconia nigra, журавель сірий Grus grus, що охороняються Бернською конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, Боннської конвенцією про збереження мігруючих диких тварин, Вашингтонською конвенцією про міжнародну торгівлю видами, які перебувають під загрозою зникнення, Угодою про збереження афро-євразійських водно-болотяних птахів. на оз. Чаковому росте низка водних угруповань, включених у Зелену книгу України – латаття біле Nuphar alba та сніжно-біле Nuphar candida, глечики жовті Nuphar lutea.