Природно-заповідний фонд
Волинської Області

Комплексна пам’ятка природи «Горинські крутосхили»

Комплексна пам’ятка природи «Горинські крутосхили»

«Горинські крутосхили» – комплексна пам’ятка природи  площею 30,0 га, належить до ДП «Цуманське ЛГ», Горинського л-ва кв. 39, вид. 24, 26, 27, 30-32, 33, 37, 40, 41, 46, 47, утворена за розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.1975, № 780-р. На підвмщеній ділянці на лівому березі р. Горинь із крутим схилом до русла, охороняються грабово-дубові ліси з дубами Quercus robur віком близька 100 років та різновіковими грабами Carpinus betulus із домішкою берези повислої Betula pendula, клена гостролистого Acer platanoides, осики Populus tremula, липи серцелистої Tilia cordata та сосново-дубові насадження. Окремими ділянками зростають високопродуктивні ялинники. Трав’яний покрив формують глуха кропива Lamium galeobdolon, печіночниця звичайна Hepatica nobilis, зірочник лісовий Stellaria holostea, медунка темна Pulmonaria obscura, осока пальчаста Carex digitata, фіалки дивна Viola mirabilis і гірська V. montana, просянка розлога Milium effusum, чина весняна Lathyrus vtrnus, веснівка дволиста Majanthemum bifolia та ін. Трапляється рідкісний вид, занесений у ЧКУ – гніздівка звичайна Neottia nidus-avis. У лісах поширені вуж звичайний Natrix natrix, припутень Columba palumbus, зозуля звичайна Cuculus canorus, одуд Upupa epops, щеврик лісовий Anthus trivialis, вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita, дрозди співочий Turdus philomelos та чорний T. merula, синиці велика Parus major і блакитна P. caeruleus, костогриз Coccothraustes coccothraustes, їжак білочеревий Erinaceus roumanicus, вивірка звичайна Sciurus vulgaris, мишівка лісова Sicista betulina та ін. До ЧКУ занесені жук-олень Lucanus cervus, махаон Papilio machaon, мідянка Coronella austriaca та ін.